„Czarowna Walizka” to projekt specyficzny: wymiarowi handlowemu (sklep) towarzyszy „zamknięty” w osobnym dziale zbiór aktualizowanych tekstów z podróży moich i moich dostawców.
Sklep to przestrzeń spotkań
z rzeczami. Bowiem one rodzą się, żyją, odchodzą, dzielą
z ludźmi los; są afirmowane, ale też wykluczane
i zapominane przez nas.
„Czarowna Walizka” proponuje Wam przedmioty piękne, interesujące, zadziwiające, pamiątki moich podróży; rzeczy będące znakiem obecności i akceptacji tego co tam gdzieś dalej, gdzie indziej odnalazłam.
0 szt. - 0.00 PLN
Koszyk jest pusty

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO czarownawalizka.pl z 25.12.2014.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego czarownawalizka.pl;

4.Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.czarownawalizka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Czarownawalizka.pl Weronika Jezierska, Łódź, ul. Poznańska 56/4 93-134, NIP 7251951937 Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki KONTO BANKOWE: Weronika Jezierska

PL 67 1050 1461 1000 0091 4274 9143, sklep@czarownawalizka.pl, tel: 502-577-444 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://www.czarownawalizka.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod https://www.czarownawalizka.pl prowadzony jest przez Weronikę Jezierską

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Jav i Flash,

b) Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą Java i Flash,

c) Opera wersja 9 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,

d) Chrome wersja 10 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,

e) Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami z włączoną obsługą Java i Flash

f) na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.czarownawalizka.pl

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienia

3.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu czarownawalizka.pl, poprzez pocztę mailową, oraz telefonicznie pod numerem 502-577-444

3.2 Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok oraz telefonicznie od poniedziałku do soboty.

3.3 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.czarownawalizka.pl dokonać wyboru spośród dostępnego asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.4 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.5 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zatwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.6 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy

3.7 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zatwierdź zamówienie”.

3.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CzarownaWalizka.pl Weronika Jezierska NIP 7251951937 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.9 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Czarowna Walizka - Potwierdzenie otrzymania zamówienia..., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.10 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.11Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.12 Przy dokonywaniu zakupu klient może się zarejestrować. Rejestracja skraca i upraszcza proces zamówienia.

3.13 Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e- mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych- Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych krajów UE i innych i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy podane zostały na stronie https://www.czarownawalizka.pl/informacje-o-wysylce .

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 4 dni roboczych (przesyłka krajowa) lub od 3 – 14 dni (przesyłka zagraniczna) po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu i skompletowaniu zamówienia. Nie dotyczy to produktów dostępnych na specjalne zamówienie, dla których czas realizacji podany jest w opisie produktu. Jeśli czas realizacji okaże się dłuższy niż podany w opisie produktu skontaktujemy się telefonicznie lub poprzez e- mail, by poinformować o opóźnieniu.

4.4 Zamówienia składane w sklepie realizowane są od poniedziałku do piątku.
Jeżeli zamówienie zostanie złożone w piątek po godz. 17.00 do niedzieli do godz. 23.59, to czas dostawy liczony jest od poniedziałku.
4.5 W przypadku, gdy realizacja zamówienia może być opóźniona powyżej 4 dni ze względu na brak części towaru lub inne okoliczności, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
4.6 Jeżeli złożone zamówienie obejmuje artykuły o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia lub według indywidualnych ustaleń.
4.7 Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysyłki towaru. Zmian można dokonywać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym.
4.8 Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.czarownawalizka.pl
 

V. Ceny i formy płatności

5.1 Wszystkie ceny podane w witrynie sklepu są cenami brutto i nie zwierają kosztów dostawy.
5.2. Właściciel sklepu internetowego czarownawalizka.pl nie jest płatnikiem podatku VAT (sprzedaż zwolniona z VAT na podst. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) 
5.3. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest  paragon stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy. Na życzenie wystawiony zostanie rachunek. 
5.4. Koszty dostawy i ewentualne dodatkowe płatności wskazywane są w trakcie składania Zamówienia.

5.5 Za zakupiony towar należy zapłacić korzystając z płatności on – line lub przelewem bankowym na konto u numerze Weronika Jezierska

PL 67 1050 1461 1000 0091 4274 9143 w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wpłata jest warunkiem realizacji zamówienia.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Czarownawalizka.pl sklep@czarownawalizka.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Proszę odesłać nam rzeczy za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Czarownawalizka.pl Weronika Jezierska ul. Poznańska 56/4 93-134 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie z numerem 502-577-444 lub mailowo: sklep@czarownawalizka.pl w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu (powiększoną o koszty wysyłki) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

7.2 Ze względu na ręczne wykonanie części produktów, wygląd oraz wymiary produktów mogą nieznacznie się różnić od prezentowanych na stronie. Tego typu różnice w wyglądzie produktów nie podlegają reklamacji. Nie będą także rozpatrywane reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie produktu, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta. Reklamacji nie podlega także sposób zapakowania towaru w formie prezentu.

 

VIII Dane osobowe
8.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
8.2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego czarownawalizka.pl w związku z zakupami w tym sklepie jest Sprzedający.
8.3. Dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie.
8.4. W każdej chwili Klient ma prawo do aktualizacji (również samodzielnie) lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
8.5. Pełne i aktualne informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są w zakładce - Polityka Prywatności.
8.6. Pełne i aktualne informacje dotyczące polityki Cookies dostępne są w zakładce - Polityka Cookies.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. czarownawalizka.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić czarownawalizka.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: czarownawalizka.pl  mailowo pod adres sklep@czarownawalizka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. czarownawalizka.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy czarownawalizka.pl  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym czarownawalizka.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Sklep czarownawalizka.pl  ma prawo do zmian regulaminu podczas jego funkcjonowania, wynikających ze zmieniających się przepisów prawnych lub funkcjonowania sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.